PASTERSKIE NAUCZANIE

OTWARTOŚĆ NA ZNAKI CZASU!

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Podobno przed II wojną światową pytano Księdza Prymasa Augusta Hlonda, dlaczego w Polsce tak licznie ludzie chodzą do kościoła na niedzielne Msze święte. Miał odpowiedzieć: „Bo bijemy w dzwony”. Dobrze wiemy, że dzisiaj nie wystarczy bić w dzwony. Wszyscy potrzebujemy – jak uczy Ojciec Święty Franciszek – nawrócenia duszpasterskiego. Nie chodzi przy tym o zmiany dla zmian, o burzenie tego, co jest naszym dobrym doświadczeniem. Idzie raczej o otwartość na znaki czasu, na wyzwania obecnego czasu, na nowe metody duszpasterskie. Idzie o to, abyśmy umacniając tych, którzy trwają w Kościele, nie popadli w ciasnotę duszpasterską. Aby sprostać współczesnym wyzwaniom, Kościół nie może – zdaniem papieża Franciszka – ograniczyć swej działalności do konserwowania wiary swoich wiernych, lecz przede wszystkim musi ożywić, zdynamizować i pogłębić swoją misję. Z tym związany jest apel o przełamanie bierności i wyjście poza mury kościołów (jakąś formą naszego wyjścia na peryferie jest kolęda); reformowanie struktur, które osłabiają misyjność Kościoła, troskę o ludzi ubogich, będących przedmiotem wyzysku i zepchniętych na margines.

Fragment Listu do kapłanów na Adwent 2016, 8 XII 2016 r.

 

Comments are closed.