SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (16)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus w III niedzielę Wielkiego Postu prowadzi nas do studni Jakuba. Prosi Samarytankę: „Daj Mi pić” (J 4,7), a później powiedział jej: „O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi Daj Mi się napić – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej” (J 4,10). Woda oznacza życie. Służy też do mycia. Uczniom Chrystusa przypomina Chrzest, w którym zostaliśmy uwolnieni od grzechu pierworodnego i napełnieni łaską uświęcającą. Staliśmy się dziećmi Ojca niebieskiego, braćmi Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Od Chrztu jesteśmy cząstką Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa. Co oznaczają słowa Pana Jezusa o żywej wodzie? Pan Jezus nazwał wodą żywą Ducha Świętego. Wodą żywą jest wiara, dar Boży, ale równocześnie nasza postawa: przyjęcie daru i troska o jego rozwój. Również słowo Boże możemy nazwać „wodą żywą”. Samarytanka usłyszała słowa Pana Jezusa, w których wyznał, że jest Mesjaszem: „Jestem Nim Ja, który z tobą mówię” (J 4,26). Kobieta zostawiła dzban i poszła do miasta. Opowiedziała o Jezusie i o tym, co jej powiedział. Dałaświadectwo o Jezusie, którego spotkała i w którego uwierzyła. Wielu mieszkańców miasteczka, zachęconych przez Samarytankę, spotkało się z Panem Jezusem. Spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką, apostolstwo tej kobiety, jest przykładem dla małżeństw i rodzin. Szanując sumienie drugiego człowieka, trzeba z pokorą i odwagą mówić o naszym spotkaniu z Panem Jezusem, o naszej modlitwie, o przeżywaniu Mszy świętej, DrogiKrzyżowej czy pielgrzymki. „Małżeństwo naturalne można do końca zrozumieć w świetle jego sakramentalnej pełni: tylko wpatrując się w Chrystusa można dogłębnie poznać prawdę o relacjach międzyludzkich” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 77).

Propozycja postanowienia

Czy braliśmy – choćby jeden raz – udział w Drodze Krzyżowej? Może zgodzi się cała rodzina na to, by w czasie modlitwy wieczornej przeczytać fragment opisu Męki Pańskiej?

Comments are closed.