PASTERSKIE NAUCZANIE

POCZULI SIĘ PANAMI EUROPY

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

W maju 1939 roku Hitler rozkazał dowódcom niemieckiej armii, by byli bezlitośni i brutalni, a ich głównym zadaniem jest zniszczenie Polski. Te słowa przywódcy państwa niemieckiego spotkały się z żywym, pozytywnym echem wśród obywateli III Rzeszy, którzy z pychą, a jednocześnie z poczuciem przynależności do rasy panów, patrzyli na ludność polską. Brutalność i przemoc, powiązana z pychą, nienawiścią i pogardą. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo taka postawa odbija od wartości, w których była kształtowana od wieków chrześcijańska Europa. III Rzesza, jej obywatele, poczuli się panami Europy. Wszystko inne jawiło się jako motłoch, który trzeba było za wszelką cenę zniszczyć, a częściowo, jeśli się da, wykorzystać do budowania potęgi własnego państwa. (…) Dzisiaj, kiedy znowu mamy do czynienia ze światem, który w sposób programowy odcina się od Boga, który nie chce pamiętać o swoich chrześcijańskich korzeniach, który pragnie żyć jedynie chwilą bieżącą, zanika podział na to, co jest dobre i co jest złe. Traci się jednocześnie historyczną pamięć, obraz wyraźnego podziału na katów i ofiary. (…) Tym bardziej musimy czuwać nad tym
wielkim dobrem jakim jest Rzeczpospolita.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w 78. rocznicę napaści Niemiec na Polskę, Katedra na Wawelu, 1 IX 2017 r.

Comments are closed.