PASTERSKIE NAUCZANIE

SZUKAJMY DRÓG DO MŁODYCH

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Rok temu przeżywaliśmy Światowe Dni Młodzieży. Księża doskonale wiedzą, jak wielki potencjał w większości parafii zrodził się, gdy chodzi o możliwość przyciągnięcia młodych ludzi do Kościoła. Nie tylko przyciągnięcia, ale wyzwolenia tej Bożej energii, która w nich jest i która musi być za wszelką cenę dalej pobudzana, jeśli chcemy dalej z nadzieją patrzeć na przyszłość Kościoła. To będzie miało wpływ także na życie religijne w innych częściach naszego kontynentu. Troska o duszpasterstwo młodych ściśle wiąże się ze staraniem o nowe powołania kapłańskie i zakonne. (…) Bierzmowanie nie jest pożegnaniem młodych z Kościołem, choć zapewne wielu z nich ma właśnie takie podejście. Są zmobilizowani, żeby do tego sakramentu przystąpić, a potem znikają z Kościoła. Po jakimś czasie część wraca i to bardzo bolesne zjawisko. Musimy szukać wszystkich możliwych dróg do młodych, aby ich drogi stały się drogami Kościoła, co więcej – żeby ich drogi prowadziły do Kościoła, zwłaszcza w każdą niedzielę. Bez Chrystusa i bez życia sakramentalnego, związanego z samymi fundamentami wyrażającymi się także w Dekalogu trudno myśleć z nadzieją o przyszłości.

Fragment wypowiedzi podczas październikowej kongregacji rejonowej w Nowym Targu

Comments are closed.