PASTERSKIE NAUCZANIE

SPOTKANIE Z DZIECIĄTKIEM POBUDZA DO MIŁOŚCI BLIŹNIEGO

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Wy, drogie druhny i drodzy druhowie, na co dzień dajecie dowód tej odpowiedzialności za życie drugiego człowieka, niejednokrotnie zapominając o tym, że narażacie własne życie, by bronić, pomagać i ratować. Współczesny świat bardzo potrzebuje takiej odpowiedzialności, zwłaszcza teraz, kiedy głosi się pochwałę egoizmu i zapatrzenia się w siebie. Wy pokazujecie, co znaczy być człowiekiem gotowym, by odpowiedzieć na wezwanie, biec z pomocą, niekiedy zapominać o tym, co chciałoby się w tym momencie dla siebie. (…) Życzę wam wrażliwości, która rozszerza się na zatroskanie o życie każdego człowieka od momentu jego poczęcia aż do chwili naturalnej śmierci. Życzę, abyście w wieczór wigilijny, kiedy weźmiecie do ręki nieskalany swą bielą opłatek i będziecie przekazywali sobie nawzajem najlepsze życzenia, nie wstydzili się łez wzruszenia. Nie bójcie się drżącego głosu. To wszystko mówi, jak bliski jest wam Pan Bóg, który narodził się w Betlejem po to, by nas swoją Boską miłością ubogacić i dźwignąć nas na szczyty naszego człowieczeństwa.

Fragment przemówienia podczas spotkania opłatkowego z małopolską Strażą Pożarną, Kraków, 14 XII 2017 r.

Comments are closed.