PASTERSKIE NAUCZANIE

O PROJEKCIE „ZATRZYMAJ ABORCJĘ”

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Podobnie jak życie Jezusa, tak też każde „życie ludzkie – uczy encyklika Evangelium vitae – jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota”. W tym sensie, konkretnym krokiem w dobrym kierunku jest szlachetna inicjatywa obywatelska „Zatrzymaj aborcję”, która nam uświadamia, iż aborcyjne przepisy ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, dyskryminują dzieci poczęte, u których zachodzi podejrzenie choroby lub ryzyko niepełnosprawności. Tę inicjatywę poparło 830 tys. obywateli. Wyrażam nadzieję, że władze państwowe – bez zbędnej zwłoki – podejmą działania mające na celu realizację zawartego w projekcie „Zatrzymaj aborcję” postulatu wyeliminowania z polskiego porządku prawnego możliwości pozbawienia życia nienarodzonego dziecka, u którego podejrzewane jest występowanie choroby lub niepełnosprawności.

Fragment homilii wygłoszonej w 5. rocznicę ustanowienia Sanktuarium Świętości Życia, Poznań, kościół pw. Zwiastowania Pańskiego, 12 XII 2017 r.

Comments are closed.