PASTERSKIE NAUCZANIE

W PRZYSZŁOŚĆ Z CHRZEŚCIJAŃSKĄ NADZIEJĄ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Mówiąc o pomocy uchodźcom warto się odwołać do słów papieża Franciszka, skierowanych do Korpusu Dyplomatycznego 8 stycznia. Z jednej strony musi być gotowość przyjęcia, a z drugiej to, co papież podkreśla z wielką mocą – odpowiedzialność rządzących za własne państwa i narody. I nie można tutaj postępować jak nierozsądny budowniczy z Chrystusowej Ewangelii, który źle obliczył wydatki, a wieży w konsekwencji zbudować nie zdołał. Obecnie w Polsce przebywa już ponad milion migrantów i uchodźców, głównie ze Wschodu. Musimy zdawać sobie sprawę, że trzeba im zapewnić godne przyjęcie, sprawiedliwą pracę, płacę i poszanowanie. Wiemy, że na szczęście nie ma w Polsce pod tym względem napięć i trudności, ale Miłość świadczona innym sama staje się wielkim Bożym darem, który może tym bardziej pogłębiać miłość i wzajemny szacunek małżonków i wszystkich członków rodziny. Budowane na fundamencie Chrystusa małżeństwa i rodziny są ze swej natury nastawione na przyszłość i patrzą na nią z chrześcijańską nadzieją.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. poprzedzającej spotkanie
opłatkowe Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, Kraków, 14 I 2018 r.

Comments are closed.