PASTERSKIE NAUCZANIE

BŁOGOSŁAWIONA HANNA CHRZANOWSKA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

(…) Niech będzie uwielbiony Bóg w błogosławionej Hannie Chrzanowskiej. Od dzisiaj, Drodzy Siostry i Bracia, także to ostatnie wezwanie możemy kierować do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, którego chwała tak przemożnie rozbrzmiewa w życiu i dokonaniach Jego świętych. Dziękujemy więc Bogu za to, że w swej Ojcowskiej łaskawości zechciał nas nią obdarować – niegdyś jako pełną żarliwości krakowską pielęgniarkę, dogłębnie przejętą losem chorych, biednych i opuszczonych, dzisiaj jako naszą niebiańską Orędowniczkę, będącą wzorem zatroskania o godność i świętość każdego ludzkiego życia. Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej jest szczególnym Bożym darem dla Polski, która w tym roku obchodzi 100-lecie odzyskania Niepodległości, oraz 40-lecie wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża. Błogosławiona Hanna jako szesnastoletnia dziewczyna była osobistym świadkiem i uczestnikiem entuzjazmu Polaków tamtego niezwykłego dla nas roku 1918, a swoim dalszym życiem ofiarnie i do końca służyła naszej Ojczyźnie poprzez pomoc okazywaną biednym i potrzebującym wsparcia ludziom.

Fragment podziękowania za beatyfikację Hanny Chrzanowskiej, Kraków-Łagiewniki, 28 IV 2018 r.

Comments are closed.