SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:

Pwt 4,32–34.39–40; Rz 8,14–17; Mt 28,16–20

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

ROZWAŻANIE

Raz jeszcze uczniowie zebrali się wokół Pana. Choć Zmartwychwstały ukazywał się wiele razy, spędził z uczniami niemało czasu, przychodził do Wieczernika, spożywał z nimi posiłek, to jednak Mateusz zaznacza, że wciąż byli i tacy, którzy wątpili. I wówczas Pan odpowiada: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi”. Trudno było w to uwierzyć, gdy Pan wisiał na krzyżu. Owszem, zmartwychwstał, ale wciąż nie wszystko układało się według oczekiwań uczniów. Tym bardziej Jezus przypomina: „Dana Mi jest wszelka władza…”, by każdy z nas odnalazł pełne bezpieczeństwo w najmocniejszych dłoniach świata, w dłoniach Zbawiciela. Zrozumieli to święci Stanisław i Brat Albert, Urszula Ledóchowska i siostra Faustyna, św. Andrzej Bobola i św. Maksymilian. I tylu, tylu innych… Dziś kolej, bym i ja to zrozumiał. Bo Pan znów dziś mówi: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

(rs)

Comments are closed.